Ibland tar livet vändningar som vi varken planerat för eller önskat. Då kan vi behöva stöd genom att samtala med någon eller kanske behöver vi hjälp med något praktiskt. Detta kallas inom kyrkan för diakoni.

Du behöver inte veta om du tror på Gud för att komma hit. Här finns möjlighet för själavårdssamtal med pastorer, diakoner eller en medmänniska som alla har tystnadsplikt. 

Behöver du samtal eller hjälp och stöd med något praktiskt? 


Kontakta oss via mail, sms eller telefon. Beskriv kort vad ditt ärende gäller så har vi lättare att stötta dig på bästa sätt.

diakoni@equmeniakyrkanvaxjo.se,

Mobilnummer: 073-022 02 77


Önskar du att vara anonym så går det bra.