Vår tro

Vår tro

I Equmenikyrkan Växjö har vi en gemensam tro på Kristus Jesus som frälsare och befriare vilken ger livet mening.

Tron kan i de olika delarna tolkas personligt under Den Heliga Andes ledning. Det betyder att det finns många tolkningar av tro och det även finns en stor generositet i mötet med andras uttryck av tron.

Här möts t.ex. de som tror att barndop är det riktiga vid sidan av de som tror att dopet skall ske vid vuxen ålder.

Det viktiga är den gemensamma tron på Kristus som räddar varje människa och ger henne sin rätta identitet. Respekten för individen och dess integritet är viktig i gemenskapen där tro tolkas och uttrycks olika. Delaktighet i varandras uttryckssätt av tron kan beskrivas som spännande och generös.