Församlingsstyrelse

Ledningsråd/Ordförande
Karin Ellström och Leif Pettersson

Styrelseledamöter
Per Eliasson, Matilda Ekztröm, Gustav Nyberg
Ingemar Roth, Ali Kiarashi och Magnus Hagevi