Testimonials v1

Testimonials v2

Testimonials v3

Testimonials v4

Testimonials List v1

“Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Fadern och Sonens och den Heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Matteusevangeliet
28:19-20

“Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig.”

Johannesevangeliet
14:1

“Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.”

Jeremia
29:11

Testimonials List v2

“Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Fadern och Sonens och den Heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Matteusevangeliet
28:19-20

“Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig.”

Johannesevangeliet
14:1

“Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.”

Jeremia
29:11