Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Här delar vi frågorna om livet och den kristna tron. En personlig kyrka som vill skapa mötesplatser för alla. Ett fint barn- och ungdomsarbete är en bra början för att sedan vara hela livets kyrka.

Du behöver inte veta om du tror på Gud för att komma hit. Här finns möjlighet för själavårdssamtal med tystnadsrätt av vår pastor Sara Mellergård eller samtal med tystnadsplikt av diakonerna Titti Larsson och Magdalena Gustafsson. 

Vill du ha mer av ett blomstrasamtal där vi pratar om dina drömmar och längtan, och hur dessa kan få utrymme i församlingen, så kontakta någon i personalen.

Vill du att någon ber för dig, så finns ett speciellt förbönsnummer: 072-281 78 51. Sms:a ditt böneämne, så ber någon för det och sedan raderas ditt sms. Ditt böneämne sprids inte vidare.

Om du bara vill sitta ner för en stunds eftertanke, är du lika välkommen!

Equmeniakyrkan Växjö har bildats av Missionskyrkan Växjö och Metodistkyrkan Växjö.

Vår tro

I Equmenikyrkan Växjö har vi en gemensam tro på Kristus Jesus som frälsare och befriare vilken ger livet mening.

Tron kan i de olika delarna tolkas personligt under Den Heliga Andes ledning. Det betyder att de finns många tolkningar av tro och det även finns en stor generositet i mötet med andras uttryck av tron.

Här möts t.ex. de som tror att barndop är det riktiga vid sidan av de som tror att dopet skall ske vid vuxen ålder.

Det viktiga är den gemensamma tron på Kristus som räddar varje människa och ger henne sin rätta identitet. Respekten för individen och dess integritet är viktig i gemenskapen där tro tolkas och uttrycks olika. Delaktighet i varandras uttryckssätt av tron kan beskrivas som spännande och generös.

Bli medlem

Att bli medlem i Equmeniakyrkan Växjö är en aktiv handling. Genom en kontakt med någon i församlingens personal och samtal blir man medlem och hälsas välkommen vid en gudstjänst.

Tron på Jesus Kristus som unik är grunden för vår kyrka. Det är en öppen och generös gemenskap där trons innehåll och uttryck kan tydas på olika sätt. Dopet är viktigt och kan ske vid olika åldrar i kyrkan.

Tron och endast tron är grunden för medlemskap.

Organisation

Equmeniakyrkan Växjö tillhör Equmeniakyrkan som har bildats av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Läs mer på equmeniakyrkan.se

Församlingens högsta beslutande organ är Församlingsmötet och därigenom en demokratisk kyrka. Hela församlingen träffas till möte minst 5 gånger per år och beslutar då om personal, ekonomi och verksamhetsfrågor.

Vid årsmötet i slutet av januari väljs styrelse och funktionärer för det kommande året. Alla valda funktionärer är frivilliga. De flesta av medlemmarna deltar i någon ansvarsgrupp men detta är inget krav. Grupperna kan vara allt ifrån styrelse och nattvardstjänare till städgrupper och att vara värd i samband med gudstjänst.

Församlingens anställda pastor utgör tillsammans med styrelsen församlingens andliga ledarskap.

Styrelsen beslutar på Församlingsmötets uppdrag i löpande frågor och lägger förslag till Församlingsmötet. Under styrelsen finns olika råd, utskott och kommittéer som verksamhetsråd, musikråd, arbetsutskott, personalutskott, ekonomiutskott och internationell kommitté.

Församlingens ungdomsarbete sker i samarbete med ungdomsorganisationen Equmenia och leds av Ungdomsstyrelsen. Läs mer om Equmenia Växjö

Läs mer om oss