Vi vill vara hela livets kyrka med en bred verksamhet för alla åldrar. Vi vill möta människor genom hela livet, i alla livssituationer och erbjuda en öppen och välkomnande gemenskap.

Equmeniakyrkan Växjö uppbär inga bidrag från staten utan all verksamhet blir möjligt genom medlemmarnas och andras gåvor till församlingen. Detta kan till exempel ske genom kyrkoavgift eller insamling i samband med gudstjänst genom kollekt. Men även genom aktivt arbete som den årliga julmarknaden eller uthyrning av lokalerna.

 

Vill du ge en gåva?

Församlingskassan – Gåvor till församlingen:
Bankgiro 950-4580

Equmenia Växjös – Gåvor till barn och ungdomsarbetet:
Bankgiro 121-9393

Swish – Betala med din mobil
Swishnummer 1234 837 845 ange ändamål i textfältet.

 

 

Rikta din kyrkoavgift till Equmeniakyrkan Växjö

Vi rekommenderar även regelbundet givande genom kyrkoavgiften. Genom att rikta kyrkoavgiften till Equmeniakyrkan Växjö ger du oss ett regelbundet och långsiktigt stöd.

http://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/kyrkoavgiften/