Varmt välkommen till våra körövningar. Tisdagar 19:00-20:30.

Equmeniakyrkans kör består av ett 20-tal sångare och är församlingens vuxenkör. Vi sjunger en varierad repertoar, från klassiska körsånger till nyskriven musik och medverkar i både gudstjänster och konserter.

Vi tar gärna emot fler körsångare i alla stämmor. Välkommen att vara med.

Kören Gloria leds av Annica Claesson och Karin Ellström