Vad innebär existentiell hälsa?

För att förstå begreppet börjar vi med den andra delen av det- ordet hälsa. Vad är hälsa?

Vad gör du själv för att må bra? Motionerar, äter bra mat, umgås med vänner, läser, ber, m.m…

Vi skulle kunna dela upp dessa aktiviteter i olika delar:

  • motionerar, äter bra –fysisk hälsa
  • umgås med vänner –social hälsa
  • läser, lyssnar på musik –psykisk hälsa
  • ber, mediterar –existentiell hälsa

Existentiell hälsa är alltså en aspekt på hälsa. Det handlar om vår grundsyn på livet, vår livsfilosofi. På samma sätt som vi behöver, och kan, träna upp vår fysiska kondition kan vi också träna upp de andra delarna av vår hälsa. Allt i syfte att må och uppleva livet så bra som möjligt! Forskning visar att den existentiella aspekten i mycket avgör övriga aspekter av hälsa.

Image

Föreläsning

Här nedan kan du se en föreläsning av Titti Larsson om vad existentiell hälsa är.

Digital kurs

11 feb 18.30 startar en digital kurs. Vi ses på zoom 5 torsdagskvällar i rad och samtalar om livet utifrån frågor om meningsfullhet, hoppfullhet m.m.

Kursen har begränsat antal platser. Anmäl dig senast 9 feb.

Titti Larsson

Diakon Omsorg

Tel nummer: 073-022 02 77‬
tittilarsson@equmeniakyrkanvaxjo.se