Team Members

Kasra Saadat
Ledare för farsitalande
Sanna Nyberg
Barn & Ungdomsledare
Sara Mellergård
Församlingsföreståndare, pastor