Hela livets kyrka

Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Här delar vi frågorna om livet och den kristna tron. En personlig kyrka som vill skapa mötesplatser för alla. Ett fint barn och ungdomsarbete är en bra början för att sedan vara hela livets kyrka.

Du behöver inte veta om du tror på Gud för att komma hit. Här finns möjlighet för enskilt samtal med någon av pastorerna, som har tystnadsplikt och tystnadsrätt. Om du bara vill sitta ner för en stunds eftertanke, är du lika välkommen!

Equmeniakyrkan Växjö har bildats av Missionskyrkan Växjö och Metodistkyrkan Växjö.

Hela livets kyrka där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och vår värld

Vår tro

Frälsare Jesus

I Equmenikyrkan Växjö har vi en gemensam tro på Kristus Jesus som frälsare och befriare vilken ger livet mening.

Heliga Andens ledning

Tron kan i de olika delarna tolkas personligt under Den Heliga Andes ledning. Det betyder att de finns många tolkningar av tro och det även finns en stor generositet i mötet med andras uttryck av tron.

Hela livets kyrka

Här möts t.ex. de som tror att barndop är det riktiga vid sidan av de som tror att dopet skall ske vid vuxen ålder.

Tron på Kristus

Det viktiga är den gemensamma tron på Kristus som räddar varje människa och ger henne sin rätta identitet. Respekten för individen och dess integritet är viktig i gemenskapen där tro tolkas och uttrycks olika. Delaktighet i varandras uttryckssätt av tron kan beskrivas som spännande och generös.

Bli medlem

Att bli medlem i Equmeniakyrkan Växjö är en aktiv handling. Genom en kontakt med någon av församlingens pastorer och samtal blir man medlem och hälsas välkommen vid en gudstjänst.

Tron på Jesus Kristus som unik är grunden för vår kyrka. Det är en öppen och generös gemenskap där trons innehåll och uttryck kan tydas på olika sätt. Dopet är viktigt och kan ske vid olika åldrar i kyrkan.

Tron och endast tron är grunden för medlemskap.

Ta nästa steg!

Hör av dig till en av våra anställda för att ta nästa steg!
Hör av dig till oss!

Har du fler frågor?

Tveka inte att höra av dig till oss! Vi finns här för dig!