Julkonsert med Vm-Brasset

Hjärtligt välkommen på julkonsert på Julkonsert med Vm-Brasset under ledning av Leif Pettersson

Sångsolist Ewa Odin

Olle Sandvall, Magdalena Gustafsson