JulaftonsGudstjänst kl 11.00

Från mörker till ljus

JulaftonsGudstjänst med mycket musik och kreativa inslag

medverkande i alla åldrar

Julkören 23, Sara Mellergård, Hampus Flyman med flera.