Julkonsert med Vm-Brasset

Hjärtligt välkommen på julkonsert på Julkonsert med Vm-Brasset under ledning av Leif Pettersson

Sångsolist Sophie Gustafsson, piano David Petersson

Konfrencier Lisbet Eriksson