Alla helgona helgen

Lördag kl 18.00 MusikGudstjänst. Simon och Helene Olaison, Titti Larsson

Söndag kl 10.00 Gudstjänst Vårt evighetshopp Thore Hildingsson, Titti Larsson, Simon och Helene Olaisson

Kyrkfika efter Gudstjänsten på plats och på zoom