Hela livets kyrka

Under hösten har vi ett övergripande tema i våra gudstjänster: ”Hela livets kyrka”. I foajén i kyrkan finns det gudstjänsthäften att hämta.

I häftena står vilka bibeltexter söndagens gudstjänst kommer beröra- läs dem hemma som en förberedelse!

I häftena finns också plats för anteckningar- ta med häftet till gudstjänsten och fyll med dina anteckningar och teckningar!

Gudstjänsthäftet är en hjälp att fördjupa oss i temat ”hela livets kyrka”.