Föräldraföreläsning 18 mars

Välkommen att vara med på den digitala föreläsningen ”Tillräcklig som förälder?” via zoom!
Vi ses den 18 mars kl 20:00-21:15.


Föreläsaren Micke Gunnardo är skolkurator och flerbarnspappa och möter många föräldrar och barn i sin vardag.
Föräldraföreläsningen är ett samarrangemang mellan Equmeniakyrkan Växjö, Ulriksbergskyrkan, Kristen Förskola och Bilda.
Har du frågor? Kontakta:
sara.mellergard@equmeniakyrkanvaxjo.se
amanda.lindlof@bilda.nu