Språkcafé är en mötesplats för nyanlända.

Vi träffas torsdagar kl. 13.30 – 16.00 för att

  •  Träna svenska
  •  Få förståelse för svensk kultur
  •  Skapa kontakter
  •  Fika och umgås
  •  Ha andakt

Lov: 13/4 (skärtorsdag) och 25/5 (Kristi Himmelfärdsdag)

Sommaravslutning: 8/6

Kontaktperson:

Birgitta Hagman

0730387290