Språkcafé är en mötesplats för nyanlända.

Vi träffas torsdagar kl. 14.30 – 17.00 för att

  •  Träna svenska
  •  Få förståelse för svensk kultur
  •  Skapa kontakter
  •  Fika och umgås
  •  Ha andakt

 

 

Kontaktperson:

Arne Sjöberg
073560637