Varmt välkommen till våra körövningar. Tisdagar 19:00-20:30.

Gloria

Equmeniakyrkans kör består av ett 20-tal sångare och är församlingens vuxenkör. Vi sjunger en varierad repertoar, från klassiska körsånger till nyskriven musik och medverkar i både gudstjänster och konserter.

Vi tar gärna emot fler körsångare i alla stämmor.

Här kommer övningsschemat för resten av våren för kören Gloria!

Vi övar i kyrksalen mellan kl. 19.00 – 20.30.

4/4  övning

18/4 övning

25/4 övning

Söndag 30/4 Valborgskonsert med VM Brasset kl. 19.00. Samling troligen 17.30, återkommer om detta.

16/5 övning

23/5 övning

30/5 övning

Söndag 4/6 Sjunger på gudstjänsten kl. 10.00. Samling kl. 9.00.

Välkommen att vara med.

Kören Gloria leds av Annica Claesson och Karin Ellström