logga_detgodaforaldraskapetFamiljeverkstan riktar sig till alla föräldrar som är intresserade av att utveckla sitt föräldraskap. I första hand är materialet avsett för föräldrar med barn i åldern 3-12 år, men även du som har yngre barn kommer att ha nytta av kursen.

Kursstart när det finns minst fem deltagare anmälda.
Anmäl intresse till Cicci Hagevi.

 

familjeverkstan

Hur går det till?

Varje träff bygger på ett tema. Träffarna inleds med några korta filmsekvenser som skildrar vardagliga familjesituationer. Filmerna ger inga färdiga svar, utan fungerar som ett underlag för gruppens samtal och övningar.

Till Familjeverkstan hör även ett skriftligt föräldramaterial. Mellan träffarna får föräldrarna hemuppgifter med praktiska övningar.

 

Stärka samspelet

Syftet med Familjeverkstan är att stärka samspelet mellan barn och föräldrar. Träffarna ger stöd och konkreta verktyg för att utveckla positiv uppmärksamhet, klar kommunikation och genomtänkt gränssättning.

 

Tema för träffarna

  • Umgänge och lek
  • Rutiner och förberedelser
  • Uppmuntran
  • Belöningar
  • Välja strider
  • Gränser

Är du intresserad av familjeverkstan så kan du kontakta Cicci Hagevi och när vi har tillräckligt med intresserade så börjar en kurs.

Ledare: Cicci Hagevi

Plats: Equmeniakyrkan Växjö

Mer info: cicci.hagevi@equmeniakyrkanvaxjo.se 0709-72 40 90

Kostnad: 150 kr/familj, kursavgiften inkluderar enkelt fika och kursmaterial

Vilka står bakom?

Materialet Familjeverkstan är utarbetat av Folkhälsomyndigheten. Studieförbundet Bilda erbjuder studiecirklar i Familjeverkstan i samarbete med Kristen förskola i Växjö och Equmeniakyrkan Växjö.

logga_bildalogga_kristenforskolalogga_folkhalsomyndigheten

Träffarna avslutas med en andakt. Familjeverkstan är öppen för dig som vill fundera och arbeta med föräldraskap. Du behöver inte tidigare varit i kontakt med någon kyrka för att delta.