Stöd till barn och ungdomar genom Equmeniakyrkan Växjö och dess engagemang i Erikshjälpens Second Hand-försäljning i Växjö.

I Litauen finns det barn som av olika anledningar inte kan bo med sina familjer. Sociala myndigheter kan besluta att placera barn i ett barnhem i sådana fall. I samarbete med kommunen driver den Evangelisk-Reformerta kyrkan i Litauen ett barnhem i byn Medeikiai utanför Biržai i nordöstra delen av landet. Kommunen betalar en del av kostnaderna bl.a. lönerna. Men upprustning av huset, kläder, inventarier måste betalas på annat sätt. Equmeniakyrkan Växjö har haft kontakt med barnhemmet sedan början av 2000-talet. Ett antal besök har gjorts och representanter från både kyrkan och barnhemmet har gästat Växjö. Sedan 2013 arbetar svenska volontärer på barnhemmet. Det finns en påtaglig fattigdom i Litauen och den ekonomiska situationen för många familjer är ansträngande.

Särskilt uppskattade bidrag går till julklappar till barnen och till att genomföra fotbollsläger i Kedainiai. Där möttes lag från olika städer, bl.a. Vilnius och Kaunas. Stödet går också till renoveringsarbeten på barnhemmet, transporter och till förstärkt lön för personalen. Renoveringsarbeten på byggnaden behövs eftersom staten och kommunen sedan en tid satt upp regler för hur hemmen bör vara utrustade. Stöd har också gått till engelskundervisning på pojkfängelse och till att etablera en second hand-försäljning för att hålla nere kostnaderna för barnfamiljer. Det arbetet stöds även av en svensk missionsarbetare.

Mer information finns på: equmeniakyrkan.se/var-mission/varlden/eurasien/litauen

Just nu är Louise Lindwall Ek volontär i Litauen på barnhemmet. Följ gärna hennes blogg. barnhemmetimedeikiai.blogg.se

Böcker till barn i Palestina och i flyktingläger

Barnen på Vätbanken, i Gaza och i flyktingläger i Jordanien lever med svåra upplevelser av krig och flykt. Det finns ett stort behov av stöd från omvärlden för att barnen ska få känna hopp och tro på sina möjligheter under uppväxten. Bra barnlitteratur ger fantasifulla upplevelser, visar på sunda förebilder och stimulerar språkutvecklingen. Stödet startades av den kristna biståndsorganisationen Diakonia med distribution av böcker som översatts från svenska till arabiska – och med böcker skrivna av lokala författare. Idag är figurer som Pippi Långstrump, Alfons Åberg, Mamma Mu och Bröderna Lejonhjärta välkända och populära bland barnen.

Barnlitteraturprogrammet, som idag finns i flera länder i Mellanöstern och Nordafrika, inleddes 1992 som en reaktion på den nästan totala bristen på arabisk barnlitteratur för palestinska barn. Syftet med programmet är att bidra till en värld där arabiska barn läser och lär sig kreativt tänkande i ett samhälle där litteratur, konst och kultur är en rättighet för alla.

Idag stödjer barnlitteraturprogrammet även läsfrämjande åtgärder på nationell nivå, som exempelvis läskampanjer inom organisationer, bibliotek, skolor, daghem och flyktingläger. Många lokala lärare m.fl. har utbildadats för kampanjerna, som når många tusentals barn. Det har lett till att över 5 000 lärare har fått en utbildning i barns litteratur och kreativitet, och att över 600 000 böcker har skickats ut till palestinska skolor och bibliotek. I flera flyktingläger samlas barn kring läsning av böcker som tryckts upp eller samlats in. Ett hopp för framtiden är att programmet tjänat som inspiration för palestinska författare och illustratörer att börja skriva och ge ut lokalt producerad barnlitteratur.

Diakonia samarbetar med Tamer Institute, som har sitt kontor i Ramallah. Institutet fick i juni 2009 ta emot det prestigefyllda ALMA-priset (Astrid Lindgrens minnespris) för sitt arbete med barnlitteratur för utsatta palestinska barn och ungdomar.  Mer än 160 barn-, ungdoms- och fackböcker – skrivna av lokala och internationella författare har publicerats.

Mer information finns på:

diakonia.se/Har-finns-vi/MellanosternNordafrika/barnlitteratur/

Grundskola i Jeriko på Västbanken, Palestina

Efter att ha bedrivit undervisning i gamla provisoriska lokaler med jordgolv, flyttade SIRA-skolan 2012 till en ny byggnad i Jeriko. Där går för närvarande ca 30 elever i 3 klasser. Det finns möjligheter att öppna ytterligare en klass genom omdisponeringar i lokalerna. Kön av barn som vill börja i skolan är lång. Att finansiera en ny klass under ett år kostar c:a 60 000 kr.

SIRA (Swedish International Relief Association) har bedrivit hjälparbete för barn på Västbanken och i Gaza sedan 1968. Visionen var att utifrån den kristna grundtanken att vi alla är bröder medverka till kontakt mellan folken och bidra till arbetet för fred och samförstånd. Ett behandlingshem för barn med epilepsi öppnades i Betlehem under gemensam översyn av både israeliska och palestinska myndigheter. Även en öppenvårdsklinik öppnades där och senare även i Gaza och i Nablus. Arbetet skedde i samarbete med den lokala hälsovården. SIRA startade en praktisk utbildning 1983 och tio år senare bytte man till specialundervisning för barn med inlärningssvårigheter.

Innan SIRA-skolan i Betlehem startade fick en grupp lärare utbildning i specialpedagogik i Sverige och 2003 fick lärarna en ny möjlighet till kompetenshöjning. Återkommande fortbildning och uppföljning genomförs på plats i Palestina. Rektorn är palestinier medan platschefen är svensk. Equmeniakyrkan Sverige sände regelbundet ut volontärer till skolan i Betlehem. Skolan har 7 klasser och varje klass 10 elever (jämfört med 50-60 elever i de vanliga palestinska skolorna). Det går både muslimska och kristna barn mellan 6-16 år i skolorna i Betlehem och Jeriko.

Mer information finns på: sira.se

Dövskola i Monrovia, Liberia

Eldsjälen David Worlobah startade skolan år 2000 efter att ha samlat både döva barn som ville ha undervisning och medarbetare från olika kyrkor. År 2005 stod det klart att medarbetarna inte fått någon lön i mer än ett halvår. Sedan dess har pengar från kyrkor i Sverige bidragit till att skolan nu växt till ca 60 döva elever; några med dövblindhet eller albinos (vilket ofta innebär både syn- och hörselproblem). Nyligen har också en filial till dövskolan startat i staden Kataka. Genom grundutbildning och yrkesutbildning får barnen möjlighet till egen inkomst och självförsörjning i framtiden.

Situationen för de döva barnen är inte lätt. Det är barn som föräldrarna inte kan eller vill satsa något på och som oftast göms undan. Många gånger utnyttjas de i hemmen som slavar. De som går i skola får oftast gå långa vägar för att komma dit. Eftersom de döva barnen inte hör bilar som kommer på vägen är de också mycket utsatta på de hårt trafikerade gatorna och landsvägarna. Det har hänt svåra olyckor.

Senaste åren har spridningen av den dödliga sjukdomen ebola avsevärt försvårat situationen för både barn och äldre i Liberia, inte minst för döva som behöver hjälp med teckentolkning för att förstå informationen om sjukdomen och hur man skyddar sig. Med nödvändighet blir skolas rektor och lärare pålagda ytterligare arbete och stöd för att klara ut situationen och nå ut till alla elever.

Mer information finns på: equmeniakyrkan.se/var-mission/varlden/afrika/liberia/

Erikshjälpen Second Hand Växjö

Vi är med och driver Erikshjälpen Second Hand Växjö. Genom de pengar som kommer in kan vi vara med och bidra till olika projekt runt om i världen.

erikshjalpen.se