En omsorg som bär…

Omsorgen om varandra genom Equmeniakyrkan Växjö.

 

Diakoni är omsorg

Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling.

Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg i livets olika situationer eller skiften.

Att möta människor och dela livet i glädje men också i svårigheter, är Missionskyrkans uppdrag.

Det finns många sätt att visa att Gud älskar alla människor.

omsorg_ungdomar

Omsorg kan innebära

  • Gemenskap
  • Samtal
  • Sjuk- och hembesök
  • Praktisk hjälp

Vi behöver alla gemenskap och omsorg och ibland behöver vi också någon att samtala enskilt med i förtroende. Det är viktigt att veta att det som sägs inte förs vidare. I Missionskyrkan finns pastorer som har tystnadsplikt.

omsorg_ljusbarare

Omsorgsråd

I Equmeniakyrkan Växjö finns ett omsorgsråd som Du kan kontakta. Det består av

Thore Hildingsson
0470 – 20 911
0703 – 15 62 49

AnnSofie Svensson
073-302 86 40