Här finns loggor att använda för trycksaker och på webben. Varje logga finns i flera versioner och här finns även grafiska manualer för Equmeniakyrkan och Equmenia för att skapa enhetliga och snygga trycksaker.