logga_hjortsbergagardenLängtar du efter vila och tid med Gud?

Behöver du plats och rum för att finna stillhet och koncentration?

Retreat betyder att dra sig tillbaka, att dra sig undan för att vila och hämta nya krafter.  Vi reser bort från vardagen till en plats där stillhet och tystnad råder. Här kan vi bara få vara och ta emot.

Retreat innebär att man lever tillsammans i tystnad. Tystnaden blir förutsättningen för kravlösheten och friheten för var och en att vara ifred med sina tankar.

Dagen delas in i olika delar av bönestunder, tystnad, vila, måltider till musik och ledda meditationer. Tillfälle ges, för den som vill, att samtala enskilt med präst eller pastor.

Retreaterna som församlingen erbjuder pågår från fredag eftermiddag/kväll till söndag lunch.

Platsen för retreaten är Hjortsbergagården vid Sjöatorpssjöns strand där det finns många möjligheter till promenader och naturupplevelser.

hjortsbergagarden.se

Du kan ta kontakt med någon av oss om du har frågor.

Birgitta Nilsson 0472 – 55 00 29

Cristina Lenells 0470 – 839 79

Cicci Hagevi 0709-72 40 90

READY TO HELP?

Become a Volunteer

Serve With Us