Personal

Vi letar ny församlingsföreståndare

Församlingsföreståndare

Under tiden kan ni kontakta någon annan ur personalen, styrelse eller vice församlingsföreståndare!


Titti Larsson

Diakon Omsorg

Sanna Nyberg

Barn och ungdomsledare

Magdalena Gustafsson

Diakon. musikansvarig gudstjänster, Studentdiakon

Givande

Ge till församlingen

Församlingskassan – Bankgiro 950-4580
Equmenia Växjö – Bankgiro 121-9393
Swish 1234 837 845 ange ändamål i textfältet


Equmeniakyrkan Växjö

Bergövägen 2, 352 44 Växjö

Församlingens styrelse

Kontaktperson för styrelsen
ordforande@equmeniakyrkanvaxjo.se

Karin Ellström
Karin
Ellström
Magnus Svensson
Magnus Svensson
Gunilla Petersson
Magnus Hagevi
Magnus
Hagevi
Ingemar
Roth
Henrik Cederfjord
Henrik Cederfjord
Ambrose Doodo

Vice Församlingsföreståndare

Thore Hildingsson
Thore Hildingsson

Equmenia Växjö – Barn och ungdom

Ordförande Equmenias styrelse
Emilia Eriksson
ordforande.equmenia@equmeniakyrkanvaxjo.se


Övriga kontaktuppgifter

Fastighetsansvarig
Gunnar Thörne 0470 – 48385
Bengt Ohliv 0470 – 81871

Uthyrning av lokaler
Jan-Åke Lindahl 0470-801 61 eller 076-801 6205
janake.lindahl@gmail.com

Kyrkskjuts
Du kan beställa skjuts till söndagsgudstjänster och till Angeläget.
Ring mellan 08:30 och 09:00 på söndagar och på
måndagar när det är Angeläget mellan 12:00 och 13:00.
Telefonnummer 0730 – 20 06 83

Hemsideansvariga
Har du några synpunkter på sidan. Hör av dig till Hemsideansvariga
Gustav Nyberg – 070-355 4231
Nisse Nyberg – 070-686 61 08
webmaster@equmeniakyrkanvaxjo.se