Följ påskens budskap

Påsken har många olika händelser som vi utifrån Bibeln fokuserar på, pratar om och sjunger sånger kring i kyrkan.

Här är utdrag ur bibeltexter kopplat till de olika dagarna i påskfirandet samt info om de samlingar vi speciellt inbjuder till.

Välkommen att vara med och fira påsk!

 

Skärtorsdagen – Den sista måltiden

2 april 18.30
Nattvardsandakt inför påsk
John Lindar, Cicci Hagevi, sång & musik: Lars Jöneteg & Christina Holmén.

Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: “Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: “Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.”

Matteusevangeliet 26:26-28

crown-of-thorns1

Långfredagen – Jusu korsfästelse

3 april 10.00
Långfredagsgudstjänst
John Lindar, Cicci Hagevi, sång & musik: Helene Olaison.

På vägen ut träffade de på en man från Kyrene vid namn Simon, och honom tvingade de att bära hans kors. När de kom till ett ställe som kallas Golgota, vilket betyder Skallen, gav de honom vin att dricka, blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem, och sedan slog de sig ner där och vaktade honom. Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd: Detta är Jesus, judarnas konung.

Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ene till höger och den andre till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: ”Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar – hjälp dig själv nu, om du är Guds son, och stig ner från korset.” Översteprästerna, de skriftlärda och de äldste gjorde också narr av honom och sade: ”Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset, så skall vi tro på honom. Han har satt sin lit till Gud. Nu får Gud rädda honom, om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son.” På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom.

Matteusevangeliet 27:32-44

Påskafton

4 april 23:00
Påsknattsmässa i Mariakyrkan
Ekumenisk mässa i Mariakyrkan tillsammans med kyrkorna i Växjö.

Påskdagen – Jesu uppståndelse

5 april 10.00
Gudstjänst med nattvard ”Bjud Med – till Livet”
Gunnar Pettersson, Olle Sandvall. Sång: Kören Gloria. Söndagsskola.

Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda.

Men ängeln sade till kvinnorna: “Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: ’Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se honom.’ Nu har jag sagt er detta.” De lämnade genast graven, och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sade till dem: “Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där skall de få se mig.”

Matteusevangeliet 28:1-15