Styrelsen informerar angående nya riktlinjer från regeringen

Vi genomför gudstjänst 10.00 och församlingsmöte 12.00 som planerat.

Vi följer de riktlinjer som Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om.

Båda samlingarna sänds direkt via internet, länk finns på Equmeniakyrkan Växjös hemsida.

Demokrati är en princip i församlingsmötet och under rådande omständigheter är många medlemmar förhindrade att närvara varför församlingsmötets beslutspunkter utgår.

/Styrelsen