Save the date

Den regionala ledardagen Ladda är omställd pga corona- MEN vi kommer att arrrangera en ledardag för oss och våra närområden. Ledardagen riktar sig till alla barn- och ungdomsledare, ideella som anställda. Vi kommer att ta del av Laddas program samt komplettera med eget. Save the date, mer info kommer!

https://equmeniakyrkan.se/ost/ladda-en-ledardag/