Equmenias årsmöte 5 feb

kldklfödsuf

Vad?

Equmenia Växjö är vår barn- och ungdomsförening. Varje år hålls ett årsmöte där vi beslutar om budget för året som kommer, diskuterar frågor som rör vårt barn- och ungdomsarbete m.m. I år röstar vi t ex fram ett namn till vår nya ungdomslokal.

När?

I år hålls mötet 5 feb 18.30.

Hur?

Vi ses på zoom. Klicka här för att delta!

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga och har mailats ut till alla medlemmar i Equmenia. Har du inte fått dem? Maila till: ungdomsstyrelsen@equmeniakyrkanvaxjo.se