Digitalt kyrkfika 7 feb

Välkommen på digitalt kyrkfika efter gudstjänsten! 10 min efter gudstjänstens slut ses vi på zoom och umgås tillsammans.

Har du frågor? Kontakta Magnus Svensson:
070-584 58 00