Existentiell hälsa

4 feb 18.30 kan du titta på en föreläsning här på hemsidan av Titti Larsson om vad existentiell hälsa är.

11 feb 18.30 startar en digital kurs. Vi ses på zoom 5 torsdagskvällar i rad och samtalar om livet utifrån frågor om meningsfullhet, hoppfullhet m.m.

Föreläsningen är öppen för alla, men kursen har begränsat antal platser. Anmäl dig senast 9 feb.

Har du frågor? Kontakta: