847fa015c7f3c8a2d0f2faaeb99fe5f0Gud bor i ett ljus, dit ingen kan nå
Gud kan vi ej se och inte förstå
Men Gud kommer hit, han vill vara här
Så blir han ett barn som Maria bär

Under året har det kommit ut en bok med titeln ”Söka och finna Gud i allt”. Den är skriven av James Martin, en amerikansk jesuitpräst. Jag har läst boken, och läst om den, under hösten och funnit en lättillgänglig vägledning till hur man kan leva med Gud i livets alla skiften. ”Gud kommer till oss som en vän”.

Källan till tankarna finns hos Ignatius av Loyola, född 1491, som senare grundade Jesuitorden. 500 år senare är hans andliga vägledning fortfarande aktuell. Jesuiterna är en brokig samling människor som bl.a. förenas just genom mottot att ”söka och finna Gud i allt”. ”I bön, gudstjänst, familj, kärlek, musik, beslutsfattande, arbete, det enkla livet, vänskapen och t.o.m. lidandet. I allt. Och i alla. Gud bor i verkliga ting, på verkliga platser och i verkliga människor”.

De allra flesta av oss kommer inte att konkret höra Gud tala, se Gud eller vara med om påtagliga mirakel. Men om vi är uppmärksamma kan vi förnimma Honom ”genom vår längtan, våra känslor, våra minnen, genom vardagliga händelser och möten. Nyckeln, det trons språng som krävs, är att tro att alla dessa personliga upplevelser är Guds sätt att kommunicera med oss. Längtan som drar oss till Gud kommer från Gud”.

Martin hjälper oss att bli mer uppmärksamma! Bland annat genom att avsluta varje dag med vad Ignatius kallar ”examen”. Tiden går fort, sysslorna är många, det är lätt att missa Guds försök att kontakta oss i ögonblicket. I kvällsbönen kan vi betrakta dagen som varit, minnas och granska varje stund. Vi kan med tacksamhet bli varse de glädjeämnen och ”välgärningar” som Gud givit oss. Vi kan tala med Honom om det svåra. Vi kan se hur vi ibland ”vänt oss bort från Hans inbjudningar till växande i kärlek, då vi misslyckats med att bry oss”. Avslutningsvisber vi om nåden att den kommande dagen tydligare se Guds närvaro.

”Ursäkta mig, sa en fisk i havet. Du som är äldre än vad jag är, kan du säga mig var jag kan finna det där som de kallar havet? Havet, sa den äldre fisken är ju det som du befinner dig i just nu. Det här, det är ju vatten. Jag letar efter havet, sa den lilla fisken besviket och simmade iväg för att leta någon annanstans. Sluta leta lilla fisk. Det finns inget att leta efter. Allt du behöver göra är att se!”

Mats Henriksson

Boktips

Fader James Martin går i denna bok i Ignatius fotspår och tar hjälp av händelser i sitt eget, sina vänners och många föregångares liv. Så också av många sorters andlig läsning för att tala om sin samtids kristna. Vägen leder in i en tillvaro där Gud är med i varje ögonblick och påverkar alla vardagens beslut.
(Läs mer på Libris hemsida)

Kommentera