johnEn familj bestämmer sig för att ta med det lilla de kan bära och fly från det ockuperade land de kallar sitt hem. I familjen har det precis fötts ett barn. Situationen är osäker, när som helst kan militära styrkor dyka upp för att ta livet av barnet, kanske hela familjen. I skydd av mörkret tar de en natt sin packning och påbörjar flykten. För att komma i säkerhet tvingas de korsa gränser och fly till ett annat land.
Detta låter som en berättelse som skulle kunna utspela sig idag. Det låter som en historia vi skulle kunna höra på nyheterna. Men det är ingen historia hämtad ifrån den senaste tidens flyktingkris. Det är en berättelse om Josef, Maria och Jesus. Det är berättelsen om hur Jesus som nyfödd tillsammans med sin familj tvingades fly från oroligheter och dödshot.
Människor har tvingats fly från krig, oroligheter och svält i alla tider. Flykten kan verka avlägsen för oss som haft turen att födas i en lugn del av världen, men faktum är att vi lever på en ö, en ö i både tid och rum. För 70 år sedan tvingades människor i våra grannländer att fly för sina liv under andra världskriget. När det bröt ut ett krig i Europa för 20 år sedan på Balkan tvingades människor som bor nära oss ta till flykt. Du och jag lever på en ö i både tid och rum. Vi behöver inte fly just nu, men för bara hundra år sedan tvingades människor korsa både gränser och ett världshav för att kunna överleva. De flydde från svälten i Sverige.
Jag har nyligen läst Vilhelm Mobergs romanserie Utvandrarna. Seriens huvudpersoner Karl-Oscar och Kristina tvingades likt Josef och Maria att bryta upp från sitt hem för att ta sig till ett främmande land där deras familj kunde starta om på nytt. Mobergs roman är berättelsen om vår historia, vi som lever här i Sverige. Jag har själv avlägsna släktingar i USA, ättlingar till de som tvingades fly.
Under hösten sändes ett TV-program som testade teorin att alla människor är sammanlänkade i sex steg genom vänkontakter. Programledarna lyckas med sitt uppdrag. Teorin verkas alltså stämma, du och jag är sammanlänkade med alla människor på jorden i bara sex steg. Det betyder att människorna som står vid våra gränser och flyr från krig indirekt är någon som vi känner. De är inga främlingar. De är vänners vänner. Vi är alltså inte så långt ifrån varandra.
Både romanserien och TV-programmet har gjort starkt intryck på mig.
För mig som kristen kan inte nationsgränser eller etnicitet sätta stopp för människors flykt undan svält, naturkatastrofer eller krig. Alla människor är skapade av Gud till Hans avbild. Som sådana hör vi ihop oavsett ursprung. Jesus budskap till oss i missionsbefallningen (Matt 27:19f) och hans undervisning om gudsriket som saknar nationsgränser (Luk 13:29), visar på det universella, det gränslösa hos oss människor. Detta inser Paulus när han skriver till de kristna i Galatien ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus” (Gal 3:28).
Jesus som själv var flykting satte inga gränser mellan människor. Vilken rätt har då vi, här på vår ö i tid och rum, att göra det?
John Lindar

Kommentera