Lördagen den 6 februari kl. 15:00, Bergösalen med kaffeservering och kollekt

Välkommen!

* Kompletta årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i kyrkans foajé den 23 januari 2015.

* Förslag för behandling i årsmötet kan lämnas av medlem till styrelsen senast den 16 januari (21 dagar före årsmötet).

Styrelsen

Kommentera