Mission_omslagklippt

Vi Equmeniakyrkan vill vara en hjälpande hand och ett hopp för barn och ungdomar som av olika anledningar får sina liv raserade och förändrande av naturkatastrofer och militära konflikter. Vill du vara med och vara delaktig i framtiden? Du behövs mer än någonsin, te x kan du vara med som volontär på Erikshjälpens butik i Växjö som vi är med och driver.

Vår församling har valt att skänka pengar till Equmeniakyrkans arbete i Syrien och Nepal. Här kan du se tackbrevet från Equmeniakyrkan.

 

Equmeniakyrkan-460x68

Kära missionsvänner!

Den 4 juni mottog Equmeniakyrkan en gåva från er församling på sammanlagt 200.000 kr. Beloppet har enligt er önskan bokförts till förmån for Equmeniakyrkans arbete i Syrien och till förmån for de som drabbats av naturkatastrofen i Nepal.

Vi blir ständigt påminda om det engagemang och den offervilja som många visar for Equmeniakyrkans arbete i Sverige och i andra länder. Samtidigt som vi härmed bekräftar mottagandet av beloppet vill jag på Equmeniakyrkans vägnar framföra ett innerligt tack för er oerhörda generositet och for ert stora engagemang om vårt missionsarbete som ger oss frimodighet att planera framåt i tjänsten for Guds rike.

Med vänlig hälsning och en tillönskan om Guds rika välsignelse i fortsatt offergärning och i ert församlingsarbete.

Lasse Svensson
Kyrkoledare Equmeniakyrkan

 

Fotot i detta inlägg är taget från omslaget till boken “Mission som förvandlar världen”.

“I boken Mission som förvandlar världen möter du människor som förvandlats. Berättelserna är personliga. Berättelserna är många. Berättelserna är väldigt olika – och visar på bredden i den globala mission som vi får vara en del av inom Equmeniakyrkan.”

 

Läs mer

Erikshjälpen Second hand Växjö

Equmeniakyrkans internationella arbete

Kommentera