”Förundran” är ett mäktigt ord. Det är ibland det som sker varje dag utan att vi stannar upp och tänker till omkring det som sker. Det kan vara i det vardagliga mötet; blicken, leendet, öppenheten, det lilla såväl som i det stora. Det kan vara att ana det gudomliga i vardagens till synes grå vanligheter som något av det himmelska som glimmar till.

”Förundran är det som gör livet meningsfullt. Att varje dag få möjlighet att se, lära och upptäcka något nytt om mig själv och världen.” Tomas Tranströmer skriver ”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse…”. ”En oväntad glänta…” Ljus som kommer från ett håll man inte trodde. En öppning i det mörka. En möjlighet där jag inte trodde att något fanns.

Vi står i inledningGunnaren av en ny sommar och samtidigt smakar vi en förundran av vårens överraskande vanlighet av grönska, värme, ljus och fågelsång. Det väcker alla möjliga känslor i oss – förväntan, längtan, förtvivlan, hopplöshet…
Förundran – känslan när en person inser att något inte står till på det sätt som personen i förväg hade väntat sig.

– Det finns mycket att förundras över, säger Stefan Edman. Universum är fantastiskt! Ju mer kunskap jag får om hur naturen fungerar, desto mer fascinerad blir jag. Stefan Edman, biolog och en av Sveriges främsta naturskildrare, skriver att han har lätt att förundras. Över naturen, men också över andlighet och de stora livsfrågorna.
I inledningen till sin bok Förundran skriver Stefan om kopplingen mellan förundran över den jord vi bor på och andlighet: ”Att häpna och låta sig fascineras över en myra, ett grässtrå eller evolutionens mästerverk i våra ögon, leder tanken vidare till mer existentiella funderingar: Varifrån kommer denna skönhet och ordning? Hur är den möjlig? Hur började det hela – och har det trots allt en djupare mening?”

– Jag tror att förundran är grunden för all andlighet, säger Stefan. Det är grundläggande att förundras över att överhuvudtaget finnas till på den här planeten. Stefan tror att förundran över naturen gränsar till religiositet.
Vi är bjudna att höra det väldiga i att Gud har blivit människan Jesus som visar sin gränslösa kärlek till alla människor genom att själv ge sitt liv. Han låter inte en orättvis dom hindra honom utan det blir en seger över döden som man bara kan förundras över. Och när vi anar att det gäller dig och mig kan man inte annat än hänföras.

”Förundrad jag hör ett glädjens bud att syndare nåd han ger, den blinde får sin syn, den fångne gör Han fri när frälsningens under sker.” är en av översättningarna på Amazing grace som kanske är en av världens mest sjungna sånger. Vidare står det i vers två ”Guds nåd från fruktan löste mig”.

För en tid sedan fick jag hålla en liten nyfödd människa i min famn och be bönen: ”Låt barnet få växa i trygghet, frihet och gemenskap med andra, alltid behålla barnets förundran och tillit, mogna i kärlek och vishet.” En bön som även gäller den som har några år bakom sig.

Alltid behålla förundran och mogna i kärlek och vishet.

Skriven av en förundrad pastor

Gunnar Pettersson

Kommentera