Kvinnofrukost lördagen den 25 oktober, kl  9-11 med Agnetha Dentback

agnethaSaker och ting är inte alltid som de ser ut att vara. Inte människor heller. Född av kvinna som av olika anledningar inte ansåg sig kunna ta hand om henne kom hon till barnhemmet bara några timmar gammal. Vid 16 års ålder dog hennes adoptivmamma.

Hör hennes berättelse om resan hon gjort, om utanförskap och tillhörighet, glädje och sorg, om envisheten, viljan och drivkrafterna.

Anmälan senast den 20 oktober till
Christina Holmén 070-638 48 97 eller holmen.christina@gmail.com

Tagged on:

Kommentera